belmax-pazar

Novi Pazar Fashion Center

Udruženje za razvoj privatnog preduzetništva PROGRES pokrenulo je inicijativu o osnivanju Novi Pazar fashion centra u Beogradu, kako bi se na ovom velikom, za pazarske proizvode zainteresovanom tržištu, na jednom mestu našli najpoznatiji brendovi.

Ovim povodom sa predstavnicima uduženja je u glavnom gradu organizovan sastanak novopazarskih preduzetnika I predstavnika lokalne samouprave. Gradsku delegaciju predvodio je član kabineta gradonačelnika Vahidin Melajac.

Fashion centar predstavlja biznis inovaciju kod nas. Reč je o prostoru od pet hiljada kvadratnih metara, gde bi cena zakupa poslovnog prostora po kvadratnom metru bila mnogo povojlnija u odnosu na aktuelnu tržišnu ponudu. Prema rečima predsednika Udruženja Šuća Kurtovića, beogradska lokacija na kojoj će se okupiti pazarske firme je izuzetno atraktivna, a šansa da se predstave biće data svim firmama koje kvalitetom I politikom poslovanja na najbolji mogući način predstavljaju svoj grad.

Osim prostornog ujedinjenja, poslovanje u Novi Pazar fashion centru omogućiće, prema pojašnjenju predstavnika Udruženja, organizovanu online I telefonsku prodaju, kao I svojevrstan marketing za svaku od kompanija. Interesovanje Novopazaraca da svoje proizvodne marke na beogradskom tržištu u buduće plasiraju na efikasniji I u poslovnom svetu potpuno prihvaćen način je ogromono, pa se u narednom periodu očekuje realizacija dogovora sa jučerašnjeg sastanka. Udruženje za razvoj privatnog preduzetništva je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija osnovana sa jasnim ciljem organizacije, promocije i unapređivanja privatnog preduzetništva. Dugogodišnje poslovno iskustvo privrednika spojeno sa teorijom i praksom ekonomskih nauka stvorili su realne osnove Udruženju da svojim delovanjem značajno pospeši regionalni privredni razvoj.

Najvažniji zadaci Udruženja su:da svojim članovima pruža i organizuje stručnu pomoć u cilju poboljšanja i unapređenja njihovog poslovanja;Unapređivanje i uspostavljanje privredne saradnje sa komorama i sličnim društvima u zemlji i inostranstvu, da sprovodi privrednu i turističko-informativnu propagandu, organizuje privredne izložbe i druge promotivne aktivnosti u cilju informisanja potencijalnih poslovnih partnera o regionalnom privrednom potencijalu.

Izvor: Regionalna Televizija Novi Pazar